ADMINISTRATIE FABRIKANTEN, ORDERVERWERKING EN ALGEMENE INFO